Vrijstellingsregeling sledehondensport

[Regeling vervallen per 12-10-2006.]
Geraadpleegd op 30-05-2024.
Geldend van 01-09-1996 t/m 11-10-2006

Vrijstellingsregeling sledehondensport

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 107 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 12-10-2006]

 • 1 Van het verbod, bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren wordt vrijstelling verleend voor zover het betreft het gebruik van honden als trekkracht, bedoeld in artikel 36, tweede lid, onder d, in verband met de uitoefening van de sledehondensport, mits bij de honden geen pijn of letsel wordt veroorzaakt en de gezondheid of het welzijn van de honden niet wordt benadeeld.

 • 2 Het eerste lid is slechts van toepassing op het gebruik van honden behorend tot de volgende rassen:

  • a. Alaskan Malamute;

  • b. Eskimohond;

  • c. Groenlandse hond;

  • d. Samojeed;

  • e. Siberian husky.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 12-10-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Vrijstellingsregeling sledehondensport

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 augustus 1996

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Naar boven