Vaststelling selectielijst handelingen minister VW op terrein burgerluchtvaart

[Regeling vervallen per 01-12-2008.]
Geraadpleegd op 23-04-2024.
Geldend van 10-10-1996 t/m 30-11-2008

Vaststelling selectielijst handelingen minister VW op terrein burgerluchtvaart

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 10 februari 1995, nr. 437);

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-12-2008]

Vast te stellen de selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Verkeer en Waterstaat op het beleidsterrein burgerluchtvaart, inzake de Rijksluchtvaartdienst (periode 1945-1993), overeenkomstig de bij dit Besluit gevoegde bijlage.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-12-2008]

Dit Besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is gepubliceerd.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
namens deze,
de

Algemene Rijksarchivaris

,

F.C.J. Ketelaar

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,
namens deze,
de

directeur Facilitaire Zaken

,

L. van der Horst

Naar boven