Machtigingsbesluit Pensioencommissie

Geraadpleegd op 21-02-2024.
Geldend van 02-08-1996 t/m heden

Machtigingsbesluit van de Pensioencommissie van 29 juli 1996 houdende machtiging aan de Subcommissie Verplichtstelling Bedrijfspensioenfondsen en de Subcommissie Verplichtstelling Beroepspensioenregelingen namens haar van advies te dienen

De Pensioencommissie van de Sociaal-Economische Raad;

Gelet op artikel 3 lid 1 van het Algemeen machtigingsbesluit adviezen van de Sociaal-Economische Raad;

Besluit:

Artikel 1

De Subcommissie Verplichtstelling Bedrijfspensioenfondsen is gemachtigd namens de Pensioencommissie van advies te dienen inzake de verplichtstelling van bedrijfspensioenfondsen ingevolge de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds.

Den Haag, 29 juli 1996

L.F. van Muiswinkel

voorzitter

A. Devreese

secretaris

Naar boven