Regeling bestuursvergoeding Centraal Orgaan opvang asielzoekers 1996

[Regeling vervallen per 01-06-2012.]
Geraadpleegd op 25-04-2024.
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-05-2012

Regeling bestuursvergoeding Centraal Orgaan opvang asielzoekers 1996

De Staatssecretaris van Justitie,

gelet op artikel 10 van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-06-2012]

Aan de voorzitter van het bestuur van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers wordt voor zijn werkzaamheden een vergoeding toegekend van € 20 420 per jaar.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-06-2012]

Aan de bestuursleden van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, uitgezonderd de voorzitter, wordt een vergoeding voor hun werkzaamheden toegekend van € 5 218 per jaar.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-06-2012]

In afwijking van artikel 2 wordt na voorafgaande toestemming van de minister van Justitie, aan bestuursleden, uitgezonderd de voorzitter, wegens extra werkzaamheden een vergoeding toegekend van € 10 437 per jaar. Deze vergoeding treedt dan in de plaats van de vergoeding op grond van artikel 2.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-06-2012]

Aan de leden van het bestuur wordt een onkostenvergoeding toegekend analoog aan de volgens de CAO-Welzijn geldende vergoedingsregeling.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-06-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1996.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-06-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bestuursvergoeding Centraal Orgaan opvang asielzoekers 1996.

’s-Gravenhage, 12 juli 1996

De

Staatssecretaris

voornoemd,

E.M. A. Schmitz

Naar boven