Regeling registratie houders aanvullende machtiging

[Regeling vervallen per 13-12-2006.]
Geldend van 15-07-1996 t/m 12-12-2006

Regeling registratie houders aanvullende machtiging

Artikel 1

[Vervallen per 13-12-2006]

Een registratie als bedoeld in artikel 7a, derde lid, van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen is vereist van degene die telecommunicatiediensten voor derden verzorgt op grond van een aanvullende machtiging als bedoeld in artikel 22, derde lid, van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen, zoals deze wet luidde voor de wijziging van 28 maart 1996, Staatsblad nr. 320.

Artikel 2

[Vervallen per 13-12-2006]

De houder van een aanvullende machtiging als bedoeld in het eerste lid wordt geacht te zijn geregistreerd krachtens de machtiging die op grond van artikel 21 van de de Wet op de telecommunicatievoorzieningen is verleend.

Artikel 3

[Vervallen per 13-12-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 15 juli 1996 en wordt aangehaald als: Regeling registratie houders aanvullende machtiging.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina