Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek en Ambtenarenwet ivm verbod tot maken van onderscheid tussen werknemers naar arbeidsduur

Geraadpleegd op 28-09-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2012.
Geldend van 01-10-2012 t/m heden

Wetstechnische informatie voor ARTIKEL VII

Informatie geldend op 01-10-2012

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2012)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-11-1996 Nieuwe-regeling 03-07-1996 Stb. 1996, 391 24498 03-07-1996 Stb. 1996, 391
Naar boven