Kaderwet adviescolleges

Geraadpleegd op 30-06-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 6

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Benoemings- en vergoedingenbesluit Commissie rechtseenheid bestuursrecht
 2. Benoemingsbesluit Adviescommissie Onderzoek arbeidsvoorwaarden en FLNA LVNL
 3. Benoemingsbesluit Commissie knelgevallen fosfaatrechten
 4. Benoemingsbesluit Commissie Structuur Nederlandse banken
 5. Benoemingsbesluit Commissie verzekeraars
 6. Benoemingsbesluit leden Evaluatie- en adviescommissie Wet financiering politieke partijen
 7. Besluit aanwijzing leden Commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart
 8. Besluit benoeming en vergoeding leden taskforce lijkschouw en gerechtelijke sectie
 9. Besluit benoeming leden staatscommissie parlementair stelsel en toekenning vergoeding
 10. Besluit benoeming leden Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang
 11. Besluit bezoldiging Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel
 12. Besluit instelling commissie opperbevelhebberschap
 13. Instelling Adviescommissie Arbeidsongeschiktheid
 14. Instelling Adviescommissie Samenwerking Aruba-Nederland
 15. Instellingsbesluit Commissie onderzoek elektronisch stemmen
 16. Instellingsbesluit taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang
 17. Instellingsregeling Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof
 18. Instellingsregeling adviescommissie model-verdeelsysteem kansspelopbrengsten
 19. Instellingsregeling Commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart
 20. Instellingsregeling Commissie evaluatie Wet veiligheidsregio’s
 21. Instellingsregeling commissie faillissementen ziekenhuizen
 22. Instellingsregeling Commissie herziening wetgeving ambtsdelicten Kamerleden en bewindspersonen
 23. Instellingsregeling Commissie kinderopvang en vaccinatie
 24. Instellingsregeling Commissie knelgevallen fosfaatrechten
 25. Instellingsregeling Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel
 26. Instellingsregeling Commissie rechtseenheid bestuursrecht
 27. Instellingsregeling Commissie regulering van werk
 28. Instellingsregeling Commissie toekomst accountancysector
 29. Instellingsregeling commissie vergemakkelijking schadeafhandeling beroepsziekten
 30. Instellingsregeling Onderzoekscommissie Langdurig verblijvende vreemdelingen zonder bestendig verblijfsrecht
 31. Instellingsregeling taskforce lijkschouw en gerechtelijke sectie
 32. Regeling benoeming en bezoldiging Commissie van wijzen inzake hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten
 33. Regeling Commissie Evaluatie Awb III
 34. Regeling instelling Adviescollege stikstofproblematiek
 35. Regeling instelling Adviescommissie geborgde zetels bij waterschapsbesturen
 36. Regeling instelling adviescommissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen
 37. Regeling instelling commissie conglomeraatvorming pensioenfondsen
 38. Regeling instelling Commissie Evaluatie Vreemdelingenwet 2000
 39. Regeling instelling Commissie Structuur Nederlandse banken
 40. Regeling instelling Commissie verzekeraars
 41. Regeling instelling PFAS-taskforce
 42. Regeling instelling Taskforce infrastructuur klimaatakkoord industrie

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Kaderwet adviescolleges
  Artikelen: 9, 11, 34

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar HOOFDSTUK 2

 1. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel 5.6

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-1997 Nieuwe-regeling 03-07-1996 Stb. 1996, 378 24503 03-07-1996 Stb. 1996, 378
Naar boven