Vrijstellingsregeling visserij- inspanning IJsselmeer

[Regeling vervallen per 21-12-2006.]
Geraadpleegd op 30-11-2023.
Geldend van 27-06-1996 t/m 20-12-2006

Vrijstellingsregeling visserij- inspanning IJsselmeer

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 2, tweede en derde lid, van de Regeling visserij-inspanning IJsselmeer;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 21-12-2006]

Aan de aangeslotenen bij de Coöperatieve Producentenorganisatie Nederlandse Vissersbond - IJsselmeer U.A. wordt vrijstelling verleend als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Regeling visserij-inspanning IJsselmeer.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 21-12-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag waarop zij in de Staatscourant wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Naar boven