Wet Justitie-subsidies

[Regeling vervallen per 01-07-2022.]
Geraadpleegd op 09-08-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2016.
Geldend van 01-08-2016 t/m 30-04-2022

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkorting Wjs
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0008121
Rechtsgebied Openbare orde en veiligheidsrecht
Overheidsthema Openbare orde en veiligheid

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanwijzingsbesluit stichting Halt
 2. Besluit aanpassing zaaksoort II
 3. Besluit aanwijzing opleidingsinstelling Wsnp
 4. Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren op het Besluit subsidie rechtspersonen voor voogdij en gezinsvoogdij vreemdelingen 2015, enz.
 5. Besluit bestuurlijke centralisatie raden voor rechtsbijstand
 6. Besluit Jeugdwet
 7. Besluit kwaliteitsaudits Wsnp-bewindvoerderorganisaties
 8. Besluit subsidie rechtspersonen voor voogdij en gezinsvoogdij vreemdelingen 2015
 9. Besluit vergoeding bewindvoerder schuldsanering
 10. Klachtenregeling bewindvoerders Wsnp II
 11. Regeling Aanwijzing rechtspersoon slachtofferhulp
 12. Regeling Halt 2013
 13. Regeling persoonsvolgend budget voor inburgering in de opvang
 14. Regeling stimulering taakuitvoering politiekorpsen
 15. Regeling subsidie onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap
 16. Regeling Uitstapprogramma’s Prostituees
 17. Regeling uitstapprogramma’s prostituees II
 18. Regeling verlening mandaat raad voor rechtsbijstand betreffende verlenen van subsidies en vaststellen van beleidsregels dienaangaande
 19. Stimuleringsregeling Ruimte voor Contact
 20. Subsidieregeling AMIF en ISF 2014–2020
 21. Subsidieregeling ondersteuning zelfstandig vertrek
 22. Subsidieregeling voor het Rode Kruis 2008
 23. Tijdelijke regeling stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen
 24. Uitvoeringsregeling Wmo 2015

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregels projectsubsidie ontwikkeling imamopleidingen
 2. Tijdelijke beleidsregels stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen 2015

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Kaderwet subsidies I en M
  Artikel: 18
 2. Regeling Uitstapprogramma’s Prostituees
  Bijlage: 2
 3. Regeling uitstapprogramma’s prostituees II
  Bijlage: bij artikel 9, derde lid, van de Regeling uitstapprogramma’s prostituees II
 4. Wijzigingswet Wet Justitie-subsidies, enz. (samenvoeging van de Halt-bureaus en departementale herindeling)

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-08-2016

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986
01-07-2022 Intrekking-regeling 10-03-2021 Stb. 2021, 138 35512 22-06-2022 Stb. 2022, 260
Wijziging 25-10-2021 Stb. 2021, 499 33328 25-10-2021 Stb. 2021, 499
t/m 01-01-2015 1) Wijziging 18-05-2016 Stb. 2016, 206 34191 29-06-2016 Stb. 2016, 270
Wijziging 11-02-2015 Stb. 2015, 95 33960 20-04-2015 Stb. 2015, 159
Wijziging 05-11-2014 Stb. 2014, 442 33983 14-11-2014 Stb. 2014, 443
Wijziging 21-05-2014 Stb. 2014, 220 33619 16-09-2014 Stb. 2014, 405
Wijziging 07-03-2013 Stb. 2013, 96 33439 28-05-2013 Stb. 2013, 195
Wijziging 14-12-2012 Stb. 2013, 20 32537 14-06-2013 Stb. 2013, 249
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 25-06-2009 Stb. 2009, 266
Wijziging 19-06-2008 Stb. 2008, 225 31257 15-07-2008 Stb. 2008, 320
Wijziging 13-03-2008 Stb. 2008, 85 31248 13-03-2008 Stb. 2008, 85
t/m 01-01-2003 2) Wijziging 05-02-2004 Stb. 2004, 50 29217 05-02-2004 Stb. 2004, 50
Wijziging 16-05-2002 Stb. 2002, 243 28062 05-11-2002 Stb. 2002, 544
Wijziging 16-12-1998 Stb. 1999, 3 26218 05-02-1999 Stb. 1999, 65
01-12-1998 Wijziging 25-06-1998
samen met
25-06-1998
Stb. 1998, 447
samen met
Stb. 1998, 445
25672
samen met
22969
09-11-1998 Stb. 1998, 622
01-01-1998 Nieuwe-regeling 20-06-1996 Stb. 1996, 334 24040 11-12-1997 Stb. 1997, 581
Wijziging 04-12-1997
samen met
06-11-1997
Stb. 1997, 580
samen met
Stb. 1997, 510
25464
samen met
25280
11-12-1997 Stb. 1997, 581

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 48g1)
 2. Heeft betrekking op Artikel 48b2)
Naar boven