Wet Justitie-subsidies

Geldend van 01-08-2016 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
AfkortingWjs
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0008121
RechtsgebiedOpenbare orde en veiligheidsrecht
OverheidsthemaOpenbare orde en veiligheid

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanwijzingsbesluit stichting Halt
 2. Besluit aanpassing zaaksoort II
 3. Besluit aanwijzing opleidingsinstelling Wsnp
 4. Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren op het Besluit subsidie rechtspersonen voor voogdij en gezinsvoogdij vreemdelingen 2015, enz.
 5. Besluit bestuurlijke centralisatie raden voor rechtsbijstand
 6. Besluit Jeugdwet
 7. Besluit kwaliteitsaudits Wsnp-bewindvoerderorganisaties
 8. Besluit vergoeding bewindvoerder schuldsanering
 9. Klachtenregeling bewindvoerders Wsnp II
 10. Regeling Aanwijzing rechtspersoon slachtofferhulp
 11. Regeling Halt 2013
 12. Regeling persoonsvolgend budget voor inburgering in de opvang
 13. Regeling stimulering taakuitvoering politiekorpsen
 14. Regeling subsidie onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap
 15. Regeling Uitstapprogramma’s Prostituees
 16. Regeling uitstapprogramma’s prostituees II
 17. Regeling verlening mandaat raad voor rechtsbijstand betreffende verlenen van subsidies en vaststellen van beleidsregels dienaangaande
 18. Stimuleringsregeling Ruimte voor Contact
 19. Subsidieregeling AMIF en ISF 2014–2020
 20. Subsidieregeling ondersteuning zelfstandig vertrek
 21. Subsidieregeling voor het Rode Kruis 2008
 22. Tijdelijke regeling stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen
 23. Uitvoeringsregeling Wmo 2015

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregels projectsubsidie ontwikkeling imamopleidingen
 2. Tijdelijke beleidsregels stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen 2015

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Kaderwet subsidies I en M
  Artikel: 18
 2. Regeling Uitstapprogramma’s Prostituees
  Bijlage: 2
 3. Regeling uitstapprogramma’s prostituees II
  Bijlage: bij artikel 9, derde lid, van de Regeling uitstapprogramma’s prostituees II
 4. Wijzigingswet Wet Justitie-subsidies, enz. (samenvoeging van de Halt-bureaus en departementale herindeling)
Terug naar begin van de pagina