Derde tranche Algemene wet bestuursrecht

Geraadpleegd op 27-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2001.
Geldend van 01-01-2001 t/m heden

Wetstechnische informatie voor ARTIKEL II

Informatie geldend op 01-01-2001

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2001)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-1998 Nieuwe-regeling 20-06-1996 Stb. 1996, 333 23700 11-12-1997 Stb. 1997, 581 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Bij Stb. 2001/208 is bepaald dat met ingang van 11 mei 2001 deze wet ook van toepassing is op de wetten genoemd in artikel VI, tweede lid.1)
Naar boven