Regeling model beschrijving en beplantingsplan Natuurschoonwet 1928

Geraadpleegd op 07-02-2023.
Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Regeling model beschrijving en beplantingsplan Natuurschoonwet 1928

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel 7, eerste en tweede lid, van het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928;

Besluiten:

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling model beschrijving en beplantingsplan Natuurschoonwet 1928.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 juni 1996

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

De

Staatssecretaris

van Financiën,

W.A.F.G. Vermeend

Naar boven