Bekendmaking periodes dierlijke premieregeling

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 18-04-2024.
Geldend van 23-06-1996 t/m 23-01-2004

Bekendmaking periodes dierlijke premieregeling

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 2.6, eerste lid, van de Regeling dierlijke EG-premies

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Als periodes, bedoeld in artikel 2.6, eerste lid, van de Regeling dierlijke EG-premies, worden opengesteld:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 juni 1996

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij a.i.,

A.P.W. Melkert

Naar boven