Selectie archiefbescheiden Raad van State

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 17-06-2024.
Geldend van 14-08-1996 t/m 30-12-2004

Selectie archiefbescheiden Raad van State

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Vice-president van de Raad van State;

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 17 november 1995, nr. 446);

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Vast te stellen de selectielijst voor de selectie van de archiefbescheiden van de Raad van State op het terrein van de administratieve rechtsbescherming na 1940, overeenkomstig de bij dit Besluit gevoegde bijlage.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Dit Besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is gepubliceerd.

De

Staatssecretaris

vanOnderwijs, Cultuur en Wetenschappen

F.C.J. Ketelaar

Naar boven