Verordening op de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de NOvAA

[Regeling vervallen per 29-08-2013.]
Geraadpleegd op 22-07-2024.
Geldend van 01-07-2012 t/m 28-08-2013

Verordening op de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de NOvAA

De ledenvergadering van de NOvAA,

Gelet op de artikelen 5, 8, 22, 23 en 24 van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten;

Stelt de volgende verordening vast:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 29-08-2013]

  • 1 De NOvAA wordt vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met een ander bestuurslid.

  • 2 Vertegenwoordigingshandelingen worden gedekt door bestuursbesluiten.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 29-08-2013]

  • 1 Deze Verordening treedt in werking op de tweede dag na publikatie in de Staatscourant.

  • 2 Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam ‘Verordening op de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de NOvAA’.

Naar boven