Besluit Wijziging inkomensgrenzen en eigen bijdragen WRB juli 1996

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geraadpleegd op 05-12-2023.
Geldend van 01-07-1996 t/m 30-06-2009

Besluit Wijziging inkomensgrenzen en eigen bijdragen WRB juli 1996

De Staatssecretaris van Justitie,

Overwegende, dat het normbedrag bedoeld in artikel 30, onderdeel c, van de Algemene bijstandswet per 1 juli 1996 wordt gewijzigd;

Gelet op artikel 35, vijfde lid, van de Wet op de rechtsbijstand;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Het percentage, bedoeld in artikel 35, vijfde lid, aanhef en onder a en b, van de Wet op de rechtsbijstand, waarmee de bedragen van de inkomensgrenzen en eigen bijdragen worden gewijzigd, wordt vastgesteld op 0.64.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

De bedragen van de inkomensgrenzen, genoemd in artikel 34, eerste lid, van de Wet op de rechtsbijstand, worden als volgt gewijzigd:

f 2180 wordt f 2195 en

f 3120 wordt f 3140.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

De bedragen van de inkomensgrenzen, genoemd in artikel 35, derde lid, van de Wet op de rechtsbijstand, worden als volgt gewijzigd:

f 1850 wordt f 1860

f 2035 wordt f 2050

f 2150 wordt f 2165

f 2255 wordt f 2270

f 2360 wordt f 2375

f 2470 wordt f 2485

f 2575 wordt f 2590

f 2680 wordt f 2695

f 2790 wordt f 2810

f 2895 wordt f 2915

f 3005 wordt f 3025 en

f 3120 wordt f 3140.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

De bedragen van de eigen bijdragen, genoemd in artikel 35, derde lid, van de Wet op de rechtsbijstand, worden als volgt gewijzigd:

f 420 wordt f 425

f 495 wordt f 500

f 570 wordt f 575

f 650 wordt f 655

f 725 wordt f 730

f 800 wordt f 805

f 880 wordt f 885 en

f 955 wordt f 960

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 1996.

Dit besluit is van toepassing op verzoeken om rechtsbijstand ten aanzien waarvan een beslissing wordt genomen op of na de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als:

Besluit wijziging inkomensgrenzen en eigen bijdragen WRB juli 1996.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 juni 1996

De

Staatssecretaris

voornoemd,
Namens de

Staatssecretaris

,
Het

hoofd

van de Dienst Rechtsbijstand en juridische Beroepen,

N.P. Levenkamp

Naar boven