Regeling wijziging model diploma en certificaat middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geraadpleegd op 21-07-2024.
Geldend van 22-06-1996 t/m 31-07-2008

Regeling wijziging model diploma en certificaat middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op de artikelen 12.1.2, tweede lid, juncto artikel 12.3.23, tweede en derde lid en artikel 12.3.24, tweede lid van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 In afwijking van de verwijzing naar het Uitvoeringsbesluit Vestigingswet detailhandel, Staatsblad 1972, 152, opgenomen op de modellen van diploma's voor het middelbaar beroepsonderwijs, die zijn vastgesteld krachtens artikel 29, vierde lid, van de WVO, zoals luidend op 31 december 1995, geldt een verklaring als bedoeld in artikel 2.

 • 2 In afwijking van de verwijzing naar het Besluit vestigingseisen Drank- en Horecawet, Staatsblad 1967, 486, opgenomen op de modellen van diploma's voor het middelbaar beroepsonderwijs, die zijn vastgesteld krachtens artikel 29, vierde lid, van de WVO, zoals luidend op 31 december 1995, geldt een verklaring als bedoeld in artikel 2.

 • 3 In afwijking van de verwijzing naar de in artikel 27 van het Vestigingsbesluit bedrijven, Staatsblad 1995, 609, ingetrokken besluiten, opgenomen op de modellen van diploma's voor het middelbaar beroepsonderwijs, die zijn vastgesteld krachtens artikel 29, vierde lid, van de WVO, zoals luidend op 31 december 1995, geldt een verklaring als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Op de diploma's en certificaten die zijn aangewezen op grond van het Vestigingsbesluit bedrijven wordt, afhankelijk van de aard van de opleiding, een verklaring volgens een van de volgende modellen opgenomen:

  A.

  De bezit(s)ter van dit diploma/certificaat voldoet aan de eisen van algemene ondernemersvaardigheden, als omschreven in het Vestigingsbesluit bedrijven;

  B.

  • I. de bezit(s)ter van dit diploma/certificaat voldoet aan de eisen van bedrijfstechniek voor het bouwbedrijf, als omschreven in het Vestigingsbesluit bedrijven;

  • II. de bezit(s)ter van dit diploma/certificaat voldoet aan de eisen van bedrijfstechniek voor het installatiebedrijf, als omschreven in het Vestigingsbesluit bedrijven;

  • III. de bezit(s)ter van dit diploma/certificaat voldoet aan de eisen van bedrijfstechniek voor het vervoermiddelenbedrijf, als omschreven in het Vestigingsbesluit bedrijven;

  • IV. de bezit(s)ter van dit diploma/certificaat voldoet aan de eisen van bedrijfstechniek voor het levensmiddelenbedrijf, als omschreven in het Vestigingsbesluit bedrijven;

  C.

  • I. de bezit(s)ter van dit diploma/certificaat voldoet aan de eisen voor vaktechniek voor het elektrotechnisch installatiebedrijf, als omschreven in het Vestigingsbesluit bedrijven;

  • II. de bezit(s)ter van dit diploma/certificaat voldoet aan de eisen voor vaktechniek voor het slagersbedrijf, als omschreven in het Vestigingsbesluit bedrijven;

  • III. de bezit(s)ter van dit diploma/certificaat voldoet aan de eisen voor vaktechniek voor het bakkersbedrijf, als omschreven in het Vestigingsbesluit bedrijven.

 • 2 Indien aan meer dan één van de in artikel 2, eerste lid, onder A, B en C genoemde eisen wordt voldaan, kunnen de verklaringen worden gecombineerd tot een verklaring volgens een van de volgende modellen, luidende:

  • a. de bezit(s)ter van dit diploma/certificaat voldoet aan de eisen voor het bouwbedrijf, als omschreven in het Vestigingsbesluit bedrijven;

  • b. de bezit(s)ter van dit diploma/certificaat voldoet aan de eisen voor het installatiebedrijf, als omschreven in het Vestigingsbesluit bedrijven;

  • c. de bezit(s)ter van dit diploma/certificaat voldoet aan de eisen voor het vervoermiddelenbedrijf, als omschreven in het Vestigingsbesluit bedrijven;

  • d. de bezit(s)ter van dit diploma/certificaat voldoet aan de eisen voor het levensmiddelenbedrijf, als omschreven in het Vestigingsbesluit bedrijven;

  • e. de bezit(s)ter van dit diploma/certificaat voldoet aan de eisen voor het elektrotechnisch installatiebedrijf, als omschreven in het Vestigingsbesluit bedrijven;

  • f. de bezit(s)ter van dit diploma/certificaat voldoet aan de eisen voor het slagersbedrijf, als omschreven in het Vestigingsbesluit bedrijven;

  • g. de bezit(s)ter van dit diploma/certificaat voldoet aan de eisen voor het bakkersbedrijf, als omschreven in het Vestigingsbesluit bedrijven.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Verklaringen op diploma's en certificaten die zijn afgegeven na 1 januari 1996 en die verwijzen naar de wet- en regelgeving, bedoeld in artikel 1, gelden als de overeenkomstige verklaringen, bedoeld in artikel 2.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling is geplaatst en werkt terug tot 1 januari 1996.

De

minister

van onderwijs en wetenschappen,

dr. ir. J.M.M. Ritzen

Naar boven