Besluit vervoer gevaarlijke stoffen

Geraadpleegd op 21-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-2015.
Geldend van 01-04-2015 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
Afkorting BVGS
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling AMvB
Identificatienummer BWBR0008080
Rechtsgebied Vervoersrecht
Overheidsthema Verkeer en vervoer

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling aanvraag autorisatie classificatiecode vuurwerk
 2. Regeling benzinevervoer in mobiele tanks 2006
 3. Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen
 4. Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2004
 5. Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen
 6. Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen
 7. Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen
 8. Regeling vervoerbare drukapparatuur 2011
 9. Vaststelling overgangsregeling bijlage 1 van het VBG
 10. Wijzigingsregeling diverse regelingen Verkeer en Waterstaat 2005
 11. Wijzigingsregeling Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen, enz.

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Richtlijn voor Strafvordering Wet vervoer gevaarlijke stoffen ten aanzien van vervoer over de weg

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzing binnenvaart
  Tekst: tekst
 2. Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden
  Artikel: 72
 3. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Goederenvervoer vanaf 1945 (College van Beroep voor het Bedrijfsleven)
  Bijlage: Basisselectiedocument goederenvervoer 1945–
 4. Besluit vervoer ontplofbare stoffen krijgsmacht
  Artikelen: 1, 2
 5. Richtlijn voor Strafvordering Wet vervoer gevaarlijke stoffen ten aanzien van vervoer over de weg
  Tekst: tekst
 6. Richtlijn voor strafvordering Binnenvaart
  Tekst: tekst
  Bijlage: 1

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-04-2015

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 16-09-2020 Stb. 2020, 400
Wijziging 03-09-2013 Stb. 2013, 340 20-02-2015 Stb. 2015, 92
Wijziging 11-08-2012 Stb. 2012, 424 11-08-2012 Stb. 2012, 424
Wijziging 15-03-2012 Stb. 2012, 127 15-03-2012 Stb. 2012, 127
Wijziging 01-11-2007 Stb. 2007, 448 01-11-2007 Stb. 2007, 448
Wijziging 05-09-2007 Stb. 2007, 334 10-10-2007 Stb. 2007, 386
Wijziging 22-01-2002 Stb. 2002, 33 26-02-2002 Stb. 2002, 114
01-08-1996 Nieuwe-regeling 05-06-1996 Stb. 1996, 297 05-06-1996 Stb. 1996, 297
Naar boven