Besluit verlenging instelling RAWOO

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geraadpleegd op 26-02-2024.
Geldend van 27-06-1996 t/m 31-12-2006

Besluit van 28 mei 1996 tot verlenging van de instelling van de RAWOO

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van onze Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 14 mei 1996, nr JR-020/96, gedaan mede namens Onze Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen alsmede van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel 2, tweede lid van het Instellingsbesluit RAWOO, Staatsblad 1990, 131;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

De instelling van de Raad van Advies voor het Wetenschappelijk Onderzoek in het kader van ontwikkelingssamenwerking wordt verlengd met een tijdvak van zes jaar.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Staatsblad, waarin hij is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1996.

Onze Minister voor Ontwikkelingssamenwerking is belast met de uitvoering van dit besluit.

's-Gravenhage, 28 mei 1996

Beatrix

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

J. P. Pronk

Uitgegeven vijfentwintigste juni 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven