Verlenging mandaat werkgroep vergroening fiscaal stelsel

Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 01-07-1996 t/m heden

Verlenging mandaat werkgroep vergroening fiscaal stelsel

De Staatssecretaris van Financiën,

Overwegende dat het wenselijk is om het mandaat van de bij besluit van 24 maart 1995/nr. WV 144 ingestelde werkgroep vergroening van het fiscale stelsel te verlengen tot 1 april 1997 nu de werkgroep op de voet van art. 7 van dit besluit heeft aangegeven dat haar werkzaamheden nog niet zijn afgerond;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Het mandaat van de bij besluit van 24 maart 1995/nr. WV 144 ingestelde werkgroep vergroening van het fiscale stelsel wordt verlengd tot 1 april 1997.

  • 2 Het in het besluit van 24 maart 1995/nr. WV 144 ten aanzien van de werkgroep vergroening van het fiscale stelsel bepaalde blijft onverminderd van kracht, met dien verstande dat de werkgroep haar adviezen in afwijking van artikel 6 van dat besluit rechtstreeks aan de Staatssecretaris van Financiën uitbrengt.

Artikel 3

  • 1 Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

  • 2 Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

W.A. Vermeend

Naar boven