Regeling vaststelling kosten verstrekking en kennisneming gegevens CRB

[Regeling vervallen per 01-10-2006.]
Geraadpleegd op 26-02-2024.
Geldend van 01-06-1996 t/m 30-09-2006

Regeling vaststelling kosten verstrekking en kennisneming gegevens CRB

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 128, eerste lid, en 144, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

De kosten van verstrekking van gegevens, bedoeld in de artikelen 128, eerste lid, en 144, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 bedragen:

  • a. f 8,75 per informatie, indien de gegevens schriftelijk, op andere wijze dan in de vorm van afdruk op kettingformulieren worden verstrekt;

  • b. f 0,68 per informatie, indien de gegevens worden verstrekt in de vorm van afdruk op kettingformulieren;

  • c. f 0,215 per informatie, indien de gegevens worden verstrekt door middel van data-transmissie met gebruikmaking van huurlijnen;

  • d. f 0,07 per beeldpagina, indien de gegevens worden verstrekt door middel van data-transmissie met gebruikmaking van de Viditel-toepassing;

  • e. f 0,25 per informatie, indien het de verificatie van als identiteitsdocument getoonderijbewijzen betreft.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

De kosten van kennisneming van gegevens door degenen omtrent wie gegevens in het register zijn opgenomen, bedragen f 10,00 per kennisneming.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 30 juni 1987, nr. A 23642, Centrale Afdeling Wegenverkeerswetgeving (Stcrt. 126), houdende vaststelling kosten verstrekking en kennisneming gegevens Centraal Register Rijbewijzen, wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juni 1996.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling kosten verstrekking en kennisneming gegevens CRB.

Deze regeling zal worden geplaatst in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 14 mei 1996

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven