Regeling vaststelling L-bord

Geraadpleegd op 24-04-2024.
Geldend van 01-06-1996 t/m heden

Artikel 2

  • 1 Voor motorrijtuigen op meer dan twee wielen moet de in artikel 1 bedoelde aanduiding zodanig zijn aangebracht dat deze zowel voor het tegemoetkomende als voor het achteropkomende verkeer duidelijk en goed zichtbaar is.

  • 2 Bij motorrijtuigen op twee wielen moet de in artikel 1 bedoelde aanduiding zodanig zijn aangebracht dat deze voor het achteropkomende verkeer duidelijk en goed zichtbaar is.

Artikel 3

De afmetingen van achtergrond en letter worden als volgt vastgesteld:

 

Motorrijtuigen op twee wielen

Overige motorrijtuigen

Buitenzijde van de lichtblauwe achtergrond

12 cm

16 cm

Hoogte van de letter ’L’

8 cm

10 cm

Dikte van de stam van de letter

1,5 cm

2 cm

Artikel 4

De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 1 oktober 1991, nr. R 104330 Hoofddirectie van de Waterstaat (Stcrt. 202), houdende vaststelling lesbord, wordt ingetrokken.

Deze regeling zal worden geplaatst in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 14 mei 1996

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven