Regeling afdracht vergoeding afgifte bromfietscertificaten

[Regeling vervallen per 01-10-2006.]
Geraadpleegd op 21-02-2024.
Geldend van 01-01-2002 t/m 30-09-2006

Regeling afdracht vergoeding afgifte bromfietscertificaten

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 140, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

De in artikel 140, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 bedoelde vergoeding ter zake van de kosten, verbonden aan de aanleg, het beheer en de instandhouding van het in artikel 142 van de Wegenverkeerswet 1994 bedoelde register, bedraagt € 1,25.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juni 1996.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling afdracht vergoeding afgifte bromfietscertificaten.

Deze regeling zal worden geplaatst in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 14 mei 1996

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven