Regeling vaststelling model bromfietscertificaat

[Regeling vervallen per 01-10-2006.]
Geraadpleegd op 26-05-2024.
Geldend van 01-06-1996 t/m 30-09-2006

Regeling vaststelling model bromfietscertificaat

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 135, derde lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

Voor het bromfietscertificaat wordt het in de bijlage bij deze regeling opgenomen model vastgesteld.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juni 1996.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling model bromfietscertificaat.

Deze regeling zal worden geplaatst in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 14 mei 1996

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Bijlage behorende bij de Regeling vaststelling model bromfietscertificaat Bromfietscertificaat

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

Bromfietscertificaat

Voorzijde

Bijlage 200023.png

Achterzijde

Bijlage 200024.png
Naar boven