Regeling eisen bromfiets-examen

[Regeling vervallen per 01-10-2006.]
Geraadpleegd op 20-06-2024.
Geldend van 01-06-1996 t/m 30-09-2006

Regeling eisen bromfiets-examen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 135, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 161 van het Reglement rijbewijzen;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

De aanvrager van het bromfiets-examen moet blijk geven kennis en inzicht te bezitten van de hierna genoemde voorschriften, alsmede kennis en inzicht van die voorschriften voor zover deze gelden voor andere verkeersdeelnemers:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

De aanvrager van het bromfiets-examen moet blijk geven kennis en inzicht te bezitten van de hierna genoemde factoren en risico’s die van belang zijn bij deelneming aan het verkeer:

 • a. het belang van oplettendheid en van de houding ten opzichte van medeweggebruikers;

 • b. de verandering in het waarnemingsvermogen, beoordelingsvermogen, reactievermogen en gedragsverandering bij een bestuurder ten gevolge van gemoedsgesteldheid, vermoeidheid, omgevingstemperatuur, en van het gebruik van alcohol, drugs en geneesmiddelen;

 • c. de belangrijkste richtlijnen voor het bewaren van afstand, remweg en wegligging van het voertuig in uiteenlopende weg- en weersomstandigheden;

 • d. verkeersrisico’s in verband met de wegomstandigheden, in het bijzonder veranderingen ten gevolge van de weerstoestand en het tijdstip van de dag of de nacht;

 • e. de risico’s bij inhaalmanoeuvres van opspattend water en slijk en de hiervoor te nemen voorzorgsmaatregelen;

 • f. de invloed van de wind op de baan van het voertuig;

 • g. de kenmerken van de verschillende soorten wegen en de daarop betrekking hebbende voorschriften;

 • h. de specifieke risico’s in verband met de onervarenheid van medeweggebruikers en de deelneming aan het verkeer door de meest kwetsbare categorieën, zoals kinderen, voetgangers, fietsers en personen die in hun mobiliteit gehinderd zijn;

 • i. de specifieke risico’s in verband met de deelneming aan het verkeer en het besturen van diverse voertuigtypes en in verband met het verschillende gezichtsveld van de bestuurders van deze voertuigen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

De aanvrager van het bromfiets-examen moet blijk geven kennis te bezitten van de hierna genoemde aspecten die van belang zijn bij deelneming aan het verkeer:

 • a. de door een bestuurder te volgen gedragslijn bij ongevallen (plaatsen van gevarendriehoek, waarschuwingslichten) en te treffen maatregelen om hulp te verlenen aan verkeersslachtoffers;

 • b. de voertuigonderdelen die van belang zijn voor het milieu en de invloed van het eigen rijgedrag op het milieu;

 • c. het ontdekken van de meest voorkomende defecten die zich kunnen voordoen aan stuurinrichting, ophanging, remmen, banden, verlichting en richtingaanwijzers, reflectoren, spiegels en uitlaat;

 • d. de mogelijkheid van conflicteren van eigen belangen en belangen van andere verkeersdeelnemers;

 • e. de elementaire beginselen van voertuigbediening en voertuigbeheersing.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juni 1996.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-10-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling eisen bromfiets-examen.

Deze regeling zal worden geplaatst in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 14 mei 1996

De

Minister

vanverkeer en Waterstaat ,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven