Regeling merkteken asbestonderzoek

[Regeling vervallen per 01-03-2006.]
Geraadpleegd op 21-02-2024.
Geldend van 25-05-1996 t/m 28-02-2006

Regeling merkteken asbestonderzoek

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 11 van het Asbest-verwijderingsbesluit;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-03-2006]

Als merkteken voor asbestonderzoek als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van het Asbest-verwijderingsbesluit, wordt aangewezen het beeldmerk ’KOMO’, gedeponeerd onder registratienummer 402721 bij het Benelux Merkenbureau en onder registratienummer 381290 bij het Internationale Bureau voor de bescherming van het industriële eigendom.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-03-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-03-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling merkteken asbestonderzoek.

’s-Gravenhage, 10 mei 1996

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Margaretha de Boer

Naar boven