Besluit vaststelling van het tijdstip, bedoeld in artikel 5.1 bekostigingsbesluit WHW

[Regeling vervallen per 01-11-2002 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2002.]
Geraadpleegd op 16-07-2024.
Geldend van 01-08-1996 t/m 31-12-2001

Besluit van 10 mei 1996, houdende vaststelling van het tijdstip, bedoeld in artikel 5.1 van het Bekostigingsbesluit WHW

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 7 mei 1996, nr. 95008985/6026, directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 5.1 van het Bekostigingsbesluit WHW;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

[Regeling vervallen per 01-11-2002 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2002]

Het tijdstip, bedoeld in artikel 5.1 van het Bekostigingsbesluit WHW, is de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 10 mei 1996

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

J. M. M. Ritzen

Uitgegeven zesde juni 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven