Regeling maximumprijzen geneesmiddelen

Geraadpleegd op 06-12-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2015.
Geldend van 01-07-2015 t/m 30-09-2015

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-07-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2015)

Opmerking

De bijbehorende bijlage is niet opgenomen.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-06-1996 Nieuwe-regeling 02-05-1996 Stcrt. 1996, 85 GMV962133 02-05-1996 Stcrt. 1996, 85
Naar boven