Besluit wijziging inkomensgrenzen en eigen bijdragen WRB april 1996

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geraadpleegd op 16-06-2024.
Geldend van 28-04-1996 t/m 01-01-2005

Besluit wijziging inkomensgrenzen en eigen bijdragen WRB april 1996

De Staatssecretaris van Justitie,

Overwegende, dat het normbedrag bedoeld in artikel 30, onderdeel c, van de Algemene bijstandswet per 1 maart 1996 is gewijzigd;

Gelet op artikel 35, vijfde lid, van de Wet op de rechtsbijstand;

Besluit

Artikel 1

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Het percentage, bedoeld in artikel 35, vijfde lid, aanhef en onder a en b, van de Wet op de rechtsbijstand, waarmee de in het derde lid van genoemd artikel vermelde bedragen van de inkomensgrenzen en eigen bijdragen worden gewijzigd, wordt vastgesteld op 0.75.-

Artikel 2

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

De bedragen van de inkomensgrenzen, genoemd in artikel 34, eerste lid, van de Wet op de rechtsbijstand, worden als volgt gewijzigd:

f 2.165 wordt f 2.180 en

f 3.095 wordt f 3.120.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

De bedragen van de inkomensgrenzen, genoemd in artikel 35, derde lid, van de Wet op de rechtsbijstand, worden als volgt gewijzigd:

f 1.835 wordt f 1.850

f 2.020 wordt f 2.035

f 2.135 wordt f 2.150

f 2.240 wordt f 2.255

f 2.345 wordt f 2.360

f 2.450 wordt f 2.470

f 2.555 wordt f 2.575

f 2.660 wordt f 2.680

f 2.770 wordt f 2.790

f 2.875 wordt f 2.895

f 2.985 wordt f 3.005 en

f 3.095 wordt f 3.120.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

De bedragen van de eigen bijdragen, genoemd in artikel 35, derde lid, van de Wet op de rechtsbijstand, worden als volgt gewijzigd:

f 340 wordt f 345

f 415 wordt f 420

f 490 wordt f 495

f 565 wordt f 570

f 645 wordt f 650

f 720 wordt f 725

f 795 wordt f 800

f 870 wordt f 880 en

f 945 wordt f 955

Artikel 5

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Dit besluit is van toepassing op verzoeken om rechtsbijstand ten aanzien waarvan een beslissing wordt genomen op of na de datum van inwerkingtreding als bedoeld in artikel 6.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Dit besluit treedt in werking op de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit wijziging inkomensgrenzen en eigen bijdragen WRB april 1996.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 23 april 1996

De

Staatssecretaris

voornoemd,

N.P. Levenkamp

Naar boven