Besluit uitvoering artikel 8, tweede lid, Wet melding ongebruikelijke transacties

[Regeling vervallen per 28-04-2006.]
Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 26-04-1996 t/m 27-04-2006

Besluit van 23 april 1996 tot uitvoering van artikel 8, tweede lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties (goedkeuring van de indicatoren zoals deze zijn opgenomen in de ministeriële regeling van 29 september 1995)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, mede namens Onze Minister van Justitie, van 19 december 1995, BGW 95/2847-M;

Gelet op artikel 8, tweede lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties;

De Raad van State gehoord (advies van 12 maart 1996, no. W06.95.0710);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën, mede namens Onze Minister van Justitie, van 22 april 1996, BGW 96/841-M;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-04-2006]

De indicatoren, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties, opgenomen in de ministeriële regeling van 29 september 1995, worden goedgekeurd.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-04-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 april 1996

Beatrix

De Minister van Financiën a.i.,

G. J. Wijers

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Uitgegeven vijfentwintigste april 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven