Uitvoeringsvoorschriften Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector Rijk voor rechterlijk ambtenaren

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geraadpleegd op 14-07-2024.
Geldend van 08-05-1996 t/m 31-12-2006

Uitvoeringsvoorschriften Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector Rijk voor rechterlijk ambtenaren

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze met toelichting wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1996.

’s-Gravenhage, 15 april 1996

De

Minister

voornoemd,

W. Sorgdrager

Naar boven