Warenwetregeling aanwijzing ambtenaren der invoerrechten en accijnzen als controle-ambtenaren

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geldend van 06-04-1996 t/m 31-12-2017

Warenwetregeling aanwijzing ambtenaren der invoerrechten en accijnzen als controle-ambtenaren

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 25, eerste lid, onder a, van de Warenwet;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2018]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2018]

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling aanwijzing ambtenaren der invoerrechten en accijnzen als controle-ambtenaren.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina