Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag

Geldend van 01-01-2013 t/m 21-01-2021

Wetstechnische informatie voor hoofdstukii/artikel18

Informatie geldend op 01-01-2013

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Coƶrdinatiewet uitzonderingstoestanden
    Bijlage: B
  2. Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag
    Artikelen: 26, 35

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk II

  1. Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag
    Artikel 2
Terug naar begin van de pagina