Coördinatiewet uitzonderingstoestanden

Geraadpleegd op 20-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie
  Artikel: 3
 2. Inkomstenbesluit militairen
  Artikel: 2
 3. Opiumwet
  Artikel: 5
 4. Wet ambtenaren defensie
  Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-05-1997 Nieuwe-regeling 03-04-1996 Stb. 1996, 365 23790 23-04-1997 Stb. 1997, 172
Naar boven