Coördinatiewet uitzonderingstoestanden

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Lijst A

Informatie geldend op 01-01-2018

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Coördinatiewet uitzonderingstoestanden
    Artikel: 9b
  2. Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
    Artikelen: 14, 15

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina