Coördinatiewet uitzonderingstoestanden

Geraadpleegd op 19-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2018.
Geldend van 01-01-2018 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Lijst A

Informatie geldend op 01-01-2018

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Coördinatiewet uitzonderingstoestanden
    Artikel: 9b
  2. Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
    Artikelen: 14, 15

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 01-01-2018)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Wijziging 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986 05-04-2023 Stb. 2023, 113 Alg. 1
01-01-2018 Wijziging 22-03-2017 Stb. 2017, 139 34426 29-05-2017 Stb. 2017, 253
01-01-2015 Wijziging 17-12-2014 Stb. 2014, 571 33910 17-12-2014 Stb. 2014, 576
01-10-2010 Wijziging 11-03-2010 Stb. 2010, 146 31968 24-06-2010 Stb. 2010, 252
01-07-2009 Wijziging 10-04-2008 Stb. 2008, 157 31291 18-03-2009 Stb. 2009, 164
01-04-2009 Wijziging 25-03-2009 Stb. 2009, 155 30536 25-03-2009 Stb. 2009, 156
16-03-2005 Wijziging 02-12-2004 Stb. 2004, 686 29514 23-02-2005 Stb. 2005, 118 Alg. 2

Opmerkingen

  1. Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.1)
  2. De wijzigingsopdracht betreffende de Vervoersnoodwet en de Havennoodwet is niet geheel juist.2)
Naar boven