Bekendmaking aantal naar verwachting te huisvesten verblijfsgerechtigden en vergunninghouders

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geraadpleegd op 20-05-2024.
Geldend van 01-05-1996 t/m 01-01-2005

Bekendmaking aantal naar verwachting te huisvesten verblijfsgerechtigden en vergunninghouders

De Staatssecretaris van Justitie,

Gelet op artikel 60b, tweede en vierde lid van de Huisvestingswet en artikel 2, tweede en vierde lid, van de Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf;

Maakt bekend:

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

  • 2 Het totale aantal vergunninghouders in wier huisvesting in de periode van 1 juli 1996 tot en met 31 december 1996 naar verwachting zal dienen te worden voorzien bedraagt, onverminderd de eerdere verplichting als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf, 2.400.

's-Gravenhage, 26-03-1996

de

Staatssecretaris

van Justitie,

E.M.A. Schmitz

Naar boven