Wijzigingsbesluit Besluit vergunningen koolwaterstoffen continentaal plat 1996

[Regeling vervallen per 01-01-2003.]
Geraadpleegd op 18-04-2024.
Geldend van 25-03-1998 t/m 31-12-2002

Besluit van 26 maart 1996 tot wijziging van het Besluit vergunningen koolwaterstoffen continentaal plat 1996 (willekeurige afschrijving)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 14 augustus 1995, nr. 95052836 WJA/W;

Gelet op artikel 12, eerste lid, van de Mijnwet continentaal plat ;

De Raad van State gehoord (advies van 13 september 1995, nr. W10.95.0457);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 20 maart 1996, nr. 95063508 WJA/W;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 26 maart 1996

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

G. J. Wijers

Uitgegeven elfde april 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven