Regeling referentieprijslijsten geneesmiddelen

Geraadpleegd op 19-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 18-12-2019.
Geldend van 18-12-2019 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 18-12-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 18-12-2019)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
29-03-1996 Nieuwe-regeling 25-03-1996 Stcrt. 1996, 62 GMV961351 25-03-1996 Stcrt. 1996, 62

Annuleren

Naar boven