Wijziging Besluit inkomenstoeslag rijkspersoneel

Geraadpleegd op 19-04-2024.
Geldend van 01-04-1996 t/m heden

Wijziging Besluit inkomenstoeslag rijkspersoneel

In onderdeel F van mijn circulaire van 18 december 1996, AD95/U1312, werd een wijziging aangekondigd van het Besluit inkomenstoeslag rijkspersoneel (artikel 2, tweede lid) per 1 april 1996.

Hierdoor deel ik u mede dat deze wijziging tot stand is gekomen bij koninklijk besluit van 14 maart 1996, Stb. 178.

De hiermee verbandhoudende ministeriële regeling doe ik u hierbij toekomen.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,
Voor deze,
De

Directeur-generaal Management en Personeelsbeleid

,

A. H. C. Annink

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 3 van het Besluit inkomenstoeslag rijkspersoneel;

Besluit:

Artikel 1

  • 1. De toeslag voor de ambtenaar, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Besluit inkomenstoeslag rijkspersoneel, wordt vastgesteld op f26,50 per maand.

  • 2. De aanvullende toeslag voor de ambtenaar, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van dat besluit, wordt vastgesteld op f12,00 per maand.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 1996.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,
Voor deze
,
De

Directeur-generaal Management en Personeelsbeleid

,

A. H. C. Annink

Naar boven