Mandaatbeschikking Stichting Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling

Geraadpleegd op 15-04-2024.
Geldend van 28-03-1996 t/m heden

Mandaatbeschikking Stichting Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Handelende in overeenstemming met de Stichting Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling;

Besluit:

Artikel 1

De Directeur van de Stichting Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling is gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij stukken te ondertekenen in verband met door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te verlenen subsidies als bedoeld in artikel 3 van de Regeling Subsidiëring Extra Impuls natuur- en milieu-educatie, volgens door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij op te stellen richtlijnen.

Artikel 2

De ondertekening, bedoeld in artikel 1, luidt:

’DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

DE DIRECTEUR VAN DE STICHTING NATIONALE COMMISSIE VOOR INTERNATIONALE SAMENWERKING EN DUURZAME ONTWIKKELING’.

Artikel 3

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 maart 1996.

Deze beschikking wordt in de Staatscourant geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 maart 1996

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.F. de Leeuw

Naar boven