Rijkswet geweldgebruik defensiepersoneel in de uitoefening van de bewakings- en beveiligingstaak

[Regeling vervallen per 01-09-2003.]
Geraadpleegd op 18-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2000.
Geldend van 01-10-2000 t/m 31-08-2003

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Defensie
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Rijkswet
Identificatienummer BWBR0007949
Rechtsgebied Staats- en bestuursrecht | Militair recht
Overheidsthema Defensie

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit geweldgebruik defensiepersoneel in de uitoefening van de bewakings- en beveiligingstaak
  2. Rijksbesluit houdende aanwijzing van te bewaken en te beveiligen objecten

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-10-2000

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
01-09-2003 Intrekking-regeling 24-02-2003 Stb. 2003, 134 17-06-2003 Stb. 2003, 282
01-10-2000 Wijziging 24-09-1998 Stb. 1999, 11 25813 22-07-2000 Stb. 2000, 337
01-11-1997 Nieuwe-regeling 20-03-1996 Stb. 1996, 239 23787 20-08-1997 Stb. 1997, 383
Naar boven