Besluit vaststelling percentage heffing scholing en vorming OR-leden bij de overheid 1996

Geraadpleegd op 27-09-2023.
Geldend van 04-04-1996 t/m heden

Besluit vaststelling percentage heffing scholing en vorming OR-leden bij de overheid 1996

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 4, eerste lid, van het Besluit heffing scholing en vorming OR-leden bij de overheid 1996‐1997;

Besluit:

Artikel I

Het percentage, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Besluit heffing scholing en vorming OR-leden bij de overheid 1996‐1997 wordt voor het jaar 1996 vastgesteld op 0,061 procentpunt.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel III

Dit besluit kan worden aangehaald als het Besluit vaststelling percentage heffing scholing en vorming OR-leden bij de overheid 1996.

’s-Gravenhage, 14 maart 1996

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

C.J. A. Maas

Naar boven