Vrijstellingsregeling zegenvisserij IJsselmeer

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 16-03-1996 t/m 23-01-2004

Vrijstellingsregeling zegenvisserij IJsselmeer

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 11 en 12 van het Reglement voor de binnenvisserij 1985;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

  • 2 Van het voorschrift, opgenomen in de vergunningen, bedoeld in artikel 8 van het Reglement voor de Binnenvisserij 1985, inhoudend dat het verboden is te vissen in het IJsselmeer met de zegen in het tijdvak van 16 maart tot en met 31 oktober, wordt vrijstelling verleend voorzover het betreft het tijdvak van 16 maart tot en met 31 maart 1996.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Vis van andere soorten dan blankvoorn, kolblei, brasem en karper dient onmiddellijk nadat deze is opgehaald weer in het water te worden teruggezet.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 16 maart 1996.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 maart 1996

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De

Secretaris-Generaal

,

T. H. J. Joustra

Terug naar begin van de pagina