Aanwijzing bevoegde autoriteiten en bevoegde instantie Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 23-02-2024.
Geldend van 07-07-2005 t/m 31-12-2005

Aanwijzing bevoegde autoriteiten en bevoegde instantie Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 2 van het Besluit Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995 (Stb. 1996, 127);

Mede gelet op de resolutie van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart van 18 mei 1995 (protocol 1995-I-21);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De bevoegde autoriteit, plaatselijk bevoegde autoriteit dan wel de bevoegde instantie, bedoeld in het Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995, is:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De regering van 26 februari 1988, directoraat-generaal van het verkeer nr. WJZ/V 821716 (Stcrt. 47), wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De regeling treedt in werking met ingang van 6 maart 1996.

Deze regeling wordt geplaatst in de Staatscourant.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven