Kaderwet EZK- en LNV-subsidies

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Economische Zaken
AfkortingGeen
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0007919
RechtsgebiedOndernemingspraktijk
OverheidsthemaEconomie en ondernemen

Opmerking

Door Stb. 2018/487 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2019 (Stb. 2018/488).

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit besluit subsidies energieprogramma's
 2. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 3. Aanpassingsregeling Zorgverzekeringswet
 4. Besluit EFRO programmaperiode 2007–2013
 5. Besluit factuur, verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie
 6. Besluit houdende aanwijzing toezichthouders Kaderwet EZ-subsidies 2014
 7. Besluit inzake volginnovatie 2012
 8. Besluit inzake volginnovatie 2013
 9. Besluit inzake volginnovatie 2014
 10. Besluit inzake volginnovatie 2015
 11. Besluit inzake volginnovatie 2015 III
 12. Besluit inzake volginnovatie 2015 II
 13. Besluit openbaarmaking van het volgen van innovatiegelden met betrekking tot uiteenlopende innovatiedoeleinden
 14. Besluit particuliere participatiemaatschappijen
 15. Besluit stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie
 16. Besluit subsidies niet-fysieke stadseconomie grote steden
 17. Besluit subsidies Topprojecten herstructurering bedrijventerreinen
 18. Besluit subsidies zeescheepsnieuwbouw 1994
 19. Besluit volginnovatie 2014
 20. Besluit volginnovatie 2016 I
 21. EZ-intrekkingsregeling 2005
 22. Intrekking delegatie bevoegdheden aan Novem
 23. Invoeringsbesluit Waterwet
 24. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 25. Kaderbesluit nationale EZ-subsidies
 26. Openstellingsbesluit groen onderwijs 2011
 27. Openstellingsbesluit innovatie groen onderwijs 2009
 28. Openstellingsbesluit innovatie groen onderwijs 2010
 29. Opkoopregeling gereserveerde licenties 2003
 30. Regeling accountantsverklaringen subsidiëring onderwijsinstellingen
 31. Regeling EFRO doelstelling 2 programmaperiode 2007–2013
 32. Regeling EFRO doelstelling 3 programmaperiode 2007–2013
 33. Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies
 34. Regeling fosfaatreductieplan 2017
 35. Regeling inrichting landelijk gebied
 36. Regeling intrekking aantal subsidieregelingen in verband met de stroomlijning hiervan
 37. Regeling intrekking subsidieregelingen (EZ 2009)
 38. Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2009
 39. Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2019
 40. Regeling specifieke uitkering aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding
 41. Regeling subsidiëring Actieplan BBI-Matra 2005–2008
 42. Regeling windenergie op zee 2015
 43. Regeling windenergie op zee 2016
 44. Reparatiebesluit VWS 2014
 45. Subsidieregeling breedband Kenniswijk
 46. Subsidieregeling instituten voor toegepast onderzoek
 47. Subsidieregeling NER 300
 48. Subsidieregeling nieuwe agrarische schadeverzekeringen 2003
 49. Tegemoetkomingsregeling oogstschade 2002
 50. Uitvoeringsregeling pacht
 51. Uitvoeringsregeling Wet op de Kamer van Koophandel
 52. Wijzigingsbesluit Besluit financiële verhouding 2001, enz. (invoering single information en single audit voor specifieke uitkeringen)
 53. Wijzigingsbesluit Besluit stimulering duurzame energieproductie
 54. Wijzigingsbesluit Besluit stimulering duurzame energieproductie (uitsluiting subsidie negatieve elektriciteitsprijzen)
 55. Wijzigingsbesluit Besluit subsidies bedrijfsgerichte technologische samenwerkingsprojecten
 56. Wijzigingsbesluit Besluit subsidies energiebesparingstechnieken
 57. Wijzigingsbesluit Kaderbesluit EZ-subsidies
 58. Wijzigingsbesluit Kaderbesluit EZ-subsidies (samenvoeging voormalige Ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Economische Zaken)
 59. Wijzigingsbesluit subsidies C02-reductieplan
 60. Wijzigingsregeling Regeling LNV-subsidies, enz. (garantstelling aquacultuur en vermindering fijn stof)
 61. Wijzigingsregeling Regeling nationale EZ-subsidies (wijziging titel 3.2 betreffende TKI-toeslag)
 62. Wijzigingsregeling Regeling nationale EZ-subsidies (wijziging TKI-toeslag)
 63. Wijzigingsregeling Subsidieregeling energie en innovatie (enkele aanpassingen en vaststellen van twee tenders)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel verlagen subsidie EFMZV

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 2. Besluit gebruik meststoffen
  Artikel: 1
 3. Besluit houdende aanwijzing toezichthouders Kaderwet EZ-subsidies 2014
  Artikel: 1
 4. EZ-intrekkingsregeling 2005
  Artikel: XIV
 5. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 6. Meststoffenwet
  Artikel: 69
 7. Regeling accountantsverklaringen subsidiëring onderwijsinstellingen
  Artikel: 1
 8. Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies
  Bijlagen: 3.16.2, 3.16.3
Terug naar begin van de pagina