Regeling etikettering energiegebruik wasmachines

[Regeling vervallen per 17-03-2012.]
Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 01-07-1998 t/m 16-03-2012

Regeling etikettering energiegebruik wasmachines

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op richtlijn nr. 95/12/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 23 mei 1995 houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 92/75/EEG van de Raad wat de etikettering van het energieverbruik van huishoudelijke wasmachines betreft (PbEG L 136) en de artikelen 2, eerste lid, 3, tweede en derde lid, 5, 6, eerste lid, onderdeel a, en 7 van het Kaderbesluit etikettering energiegebruik huishoudelijke apparatuur;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 17-03-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 17-03-2012]

Deze regeling is niet van toepassing op:

  • a. wasmachines zonder centrifugeervoorziening;

  • b. wasmachines met gescheiden wastrommel en centrifuge;

  • c. was-droogcombinaties.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 17-03-2012]

Als categorie van huishoudelijke apparaten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het kaderbesluit wordt aangewezen: wasmachines.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 17-03-2012]

  • 1 De gegevens op het etiket, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het kaderbesluit, voor wasmachines, en de opmaak, afmetingen en kleurstelling van dat etiket voldoen aan de daaraan in bijlage I van de uitvoeringsrichtlijn wasmachines gestelde eisen.

  • 2 De gegevens op de kaart, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het kaderbesluit, voor wasmachines, en de opmaak van die kaart voldoen aan de daaraan in bijlage II van de uitvoeringsrichtlijn wasmachines gestelde eisen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 17-03-2012]

De technische documentatie, bedoeld in artikel 5 van het kaderbesluit, over wasmachines voldoet aan de daaraan in artikel 2, eerste lid, van de uitvoeringsrichtlijn wasmachines gestelde eisen.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 17-03-2012]

Als plaats, bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel a, van het kaderbesluit, waar het etiket, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van dat besluit, voor wasmachines wordt aangebracht, wordt aangewezen: de buitenzijde van de voor- of bovenkant van het desbetreffende apparaat.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 17-03-2012]

De gegevens in de gedrukte mededeling, bedoeld in artikel 7 van het kaderbesluit, over wasmachines voldoen aan de daaraan in bijlage III van de uitvoeringsrichtlijn wasmachines gestelde eisen.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 17-03-2012]

De artikelen 4 en 7 zijn niet van toepassing ten aanzien van het verstrekken van gegevens over het geluidsniveau van wasmachines.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 17-03-2012]

Indien een leverancier of handelaar voor 1 oktober 1996 gegevens wil verstrekken over het energiegebruik en daarmee samenhangende eigenschappen van wasmachines, geschiedt dit op de wijze als in de artikelen 3 tot en met 7 is bepaald.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 17-03-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 1996, met uitzondering van artikel 9, dat in werking treedt met ingang van 1 april 1996.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 17-03-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling etikettering energiegebruik wasmachines.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 26 februari 1996

De

Minister

van Economische Zaken,

G.J. Wijers

Naar boven