Regeling bepaling biochemisch zuurstofverbruik

Geraadpleegd op 23-07-2024.
Geldend van 01-03-1996 t/m heden

Regeling bepaling biochemisch zuurstofverbruik

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 februari 1996

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

M. de Boer

Naar boven