Wijzigingsbesluit Besluit premievaststelling en reservevorming wachtgeldfondsen

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 14-04-2024.
Geldend van 01-03-1996 t/m 31-12-2005

Besluit van 10 februari 1996, houdende wijziging van het Besluit regeling premievaststelling en reservevorming wachtgeldfondsen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 december 1995, nr. SV/AVF/95/5322;

Gelet op artikel 85, eerste lid, en artikel 91, tweede lid, van de Werkloosheidswet;

De Raad van State gehoord (advies van 12 januari 1996, No. W12.95.0702);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 februari 1996, nr. SV/AVF/96/0205;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

In afwijking van artikel 4, vierde lid, van het Besluit premievaststelling en reservevorming wachtgeldfondsen wordt de opslag op de wachtgeldpremie voor het jaar 1996 vastgesteld op het percentage dat overeenkomt met het lastenpercentage van de vangnetvoorziening ZW, zoals dat geraamd wordt voor het jaar 1996.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 10 februari 1996

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

R. L. O. Linschoten

Uitgegeven de tweeëntwintigste februari 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven