Besluit controlevoorschriften ten aanzien van kinderbijslaggerechtigden van wie het gezin buiten Nederland woont

[Regeling vervallen per 24-11-2023.]
Geraadpleegd op 15-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 08-02-1996.
Geldend van 08-02-1996 t/m 23-11-2023

Wetstechnische informatie

Bestuursorgaan Sociale Verzekeringsbank
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Regeling ZBO
Departementaal kenmerk 96494
Identificatienummer BWBR0007884
Rechtsgebied Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Sociaal zekerheidsrecht
Overheidsthema Subsidies, uitkeringen en toeslagen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 08-02-1996

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
24-11-2023 Intrekking-regeling 13-11-2023 Stcrt. 2023, 31940 13-11-2023 Stcrt. 2023, 31940
08-02-1996 Nieuwe-regeling 31-01-1996 Stcrt. 1996, 26 96494 31-01-1996 Stcrt. 1996, 26
Naar boven