Besluit controlevoorschriften ten aanzien van kinderbijslaggerechtigden van wie het gezin buiten Nederland woont

[Regeling vervallen per 24-11-2023.]
Geraadpleegd op 30-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 08-02-1996.
Geldend van 08-02-1996 t/m 23-11-2023

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Bijlage

Informatie geldend op 08-02-1996

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 08-02-1996)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
24-11-2023 Intrekking-regeling 13-11-2023 Stcrt. 2023, 31940 13-11-2023 Stcrt. 2023, 31940
08-02-1996 Nieuwe-regeling 31-01-1996 Stcrt. 1996, 26 96494 31-01-1996 Stcrt. 1996, 26

Annuleren

Naar boven