Goedkeuring vastgestelde tarieven ophalen gestorven landbouwhuisdieren

[Regeling vervallen per 01-05-2004.]
Geraadpleegd op 24-09-2023.
Geldend van 04-02-1996 t/m 30-04-2004

Goedkeuring vastgestelde tarieven ophalen gestorven landbouwhuisdieren

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel 21, derde lid, van de Destructiewet;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

De door de ondernemers voor het jaar 1996 vastgestelde tarieven worden goedgekeurd.

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1996.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Erica Terpstra

Naar boven